Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KULIG Zygmunt

KULIG Zygmunt.        
Miał stopień naukowy doktora. Był kanonikiem kapituły katedralnej. Mieszkał przy ul. Kanoniczej 13 w Krakowie. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.