Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KURIAŃSKI Jakub

KURIAŃSKI Jakub Julian (?), (? - ?) - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Syn Menasza (Michała, buchaltera) i Soni (Zofii) Glazer1. Miał brata Jerzego Hirsza2. Po zajęciu Białegostoku przez Niemców został osadzony w getcie3. Zbiegł i od 1942 r. walczył w oddziale Niezwyciężony Leninowskiej Brygady Partyzanckiej4. Po powtórnym wkroczeniu Sowietów organizował struktury władzy w Kozłowszczyźnie k. Baranowicz5. Na własną prośbę został skierowany do Białegostoku6. Przeniesiono go do Krakowa7. Był kierownikiem IV Komisariatu przy ul. Pędzichów 5 w Krakowie8. Został aresztowany za przyjęcie 50 tys. zł łapówki i zwolnienie członka grupy przestępczej fałszującej pieniądze9. Na mocy poręczenia brata zwolniono go z aresztu i oddano pod dozór milicyjny10. Zbiegł za granicę11.        
AIPN Kr 0194/2538 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;1 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

2 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

3 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

4 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

5 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

6 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

7 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

8 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

9 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

10 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz

11 AIPN Kr 0194/2025 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz