Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KURIAŃSKI Jerzy Hirsz

KURIAŃSKI Jerzy Hirsz (1920 - ?) - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 1 marca 1920 r. w Białymstoku. Syn Menasza (Michała, buchaltera) i Soni (Zofii) Glazer. Miał brata Jakuba. W 1927 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 8 w Białymstoku. W 1930 r. wstąpił do Państwowego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego. Ukończył dwuletni kurs Przysposobienia Wojskowego. Od 1938 r. studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po zajęciu Białegostoku przez Armię Czerwoną podjął pracę na poczcie. Był kasjerem, później kontrolerem w dziale przekazów. W 1941 r. został Naczelnikiem działu przekazów. Po zajęciu Białegostoku przez Niemców osadzono go w getcie. Zbiegł i od 1942 r. walczył w oddziale Niezwyciężony Leninowskiej Brygady Partyzanckiej. Po powtórnym wkroczeniu Sowietów organizował struktury władzy w Kozłowszczyźnie k. Baranowicz. Na własną prośbę został skierowany do Białegostoku.  7 września 1944 r. wstąpił do Milicji Obywatelskiej. W stopniu sierżanta podchorążego był kierownikiem Wydziału Personalnego Komendy Miasta Białegostoku Milicji Obywatelskiej. 17 grudnia 1944 r. został przeniesiony do Szkoły Oficerskiej Milicji Obywatelskiej. Mianowano go podporucznikiem. 17 stycznia 1945 r. został przeniesiony na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej. 3 maja 1945 r. awansowano go na stopień porucznika. Był szefem Wydziału Personalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. 27 lipca 1945 r. wyznaczono go na stanowisko zastępcy do spraw operacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 11 sierpnia 1945 r., w czasie zajść antyżydowskich w Krakowie, dowodził akcją rozpraszania tłumów na Kazimierzu. Kilkakrotnie wówczas strzelał w powietrze dla odstraszenia ludzi na ulicy Krakowskiej. "Bezpośrednio zaatakowany" postrzelił w ramię Edwarda Zaraskę. Został rozbrojony, pobity i uderzony nożem w kark. Stwierdzono u niego 80% inwalidztwa na skutek porażenia rdzenia nerwowego. 10 października 1945 r. awansowano go na stopień kapitana. Uczestniczył Krajowym Zjeździe Polskiej Partii Robotniczej. W styczniu 1946 r. został wydalony z Polskiej Partii Robotniczej za zaangażowanie się w obronę swego brata oskarżonego o przyjęcie łapówki za zwolnienie członka niepodległościowego podziemia fałszującego pieniądze. 22 stycznia 1946 r. został aresztowany w Zakopanem przez Informację Wojska Polskiego. Osadzono go w krakowskim więzieniu. Po dwóch dniach został zwolniony. Przeniesiono go do służby w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej. 27 lipca 1946 r. został zwolniony ze służby ze względu na stan zdrowia.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych.        
AIPN Kr 0194/2538 Akta osobowe Kuriański Jerzy Hirsz; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;