Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUROWSKI Józef

KUROWSKI Józef Klon (?-1943) - żołnierz Armii Krajowej.        
Był kapralem zawodowym 48. pułku piechoty1. Walczył w Kedywie krośnieńskim2. 26 czerwca 1943 r. został ciężko ranny w starciu z oddziałem Schutzpolizei koło wsi Przysietnica pod Brzozowem3. Dostał się w ręce Niemców4. Został aresztowany koniec czerwca 1943 r., w kilka dni po starciu pod Przysietnicą, przez jasielskie gestapo5. Został stracony6 w lesie w Warzycach7.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998; Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 14;


1 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 14;

2 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 14;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

4 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

5 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 14;

6 Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998;

7 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 14;