Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KWIECIŃSKI Franciszek

KWIECIŃSKI Franciszek patrz Mazurkiewicz Franciszek Władysław