Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KYĆ Mieczysław

Kyć Mieczysław, urodzony 13 grudnia 1920 r., syn Jana, od lipca 1942 r. do stycznia 1945 r. należał do AL, 18 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu porucznika był Inspektorem Referatu d/s Bezpieczeństwa KP Kraków. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Srebrnym (31.7.1954) i Brązowym Krzyżem Zasługi (7.7.1949), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;