Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KYDRYŃSKI Juliusz

KYDRYŃSKI Juliusz.        
Urodzony 30 czerwca 1921 r. Syn Juliana. Miał brata Lucjana. Mieszkał przy ulicy Felicjanek 10 w Krakowie. Studiował polonistykę i anglistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od listopada 1939 r. uczestniczył w konspiracyjnym kursie teatralnym. Był działaczem podziemia kulturalnego w Krakowie. W 1942 r. osadzono go na krótko w KL Auschwitz. Został zwolniony. Debiutował w 1943 r. jako prozaik na łamach konspiracyjnego czasopisma Miesięcznik Literacki. Od 1945 r. był redaktorem tygodnika Przekrój. Był prozaikiem, krytykiem teatralnym i filmowym oraz tłumaczem z języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego.        
Zmarł 26 maja 1994 r. w Krakowie.