Z Małopolska w II Wojnie Światowej


LĘGAS Stanisław.

Pochodził z rejonu Bielska lub z Zagłębia Dąbrowskiego. Był członkiem oddziału „Mnich” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej w Okręgu Miechów. Używał pseudonimów „Józek” i „Młot”. Na zimę 1942 – 1943 jego oddział zbudował bunkry w rejonie Wolbromia i Charsznicy. 4 grudnia 1942 r. jego oddział zdemolował stację kolejki wąskotorowej w Charsznicy i zdobył tam pewną sumę pieniędzy. 2 stycznia 1943 r. uczestniczył w rozbiciu posterunku policji w Żarnowcu. 23 stycznia 1943 r. został aresztowany Przełaju w domu Jana Pronobisa wraz z gospodarzem oraz Bolesławem Skuchą i Franciszkiem Szwaja „Siekierka”. Prowadzeni na posterunek policji w Żarnowcu rozbroili policjantów i przeszli do oddziału partyzanckiego „Mnich” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Od lutego 1943 r. dowodził grupą specjalną Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie. 28 marca 1943 r. uczestniczył w walce z niemiecką obławą w rejonie Kępia. 7 sierpnia 1944 r. dowodził zasadzką na szosie w rejonie Poręby Dzierżnej (wg innego źródła zginął już w lutym 1943 r.).

Zginął w lutym 1943 r.

Garas Józef, Oddziały Gwardii i Armii Ludowej w Obwodzie Krakowskim. Rodowody, zarys organizacyjny, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 4, s. 194, 195; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 97, 101, 268, 344; Z kroniki czynu zbrojnego Gwardii Ludowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1976 nr 4, s. 274, 279;