Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LIBER Paweł.

Urodzony 6 stycznia 1898 r. (wg części źródeł w 1899 r.) w przysiółku Pilhov Mniszka nad Popradem. Był Słowakiem. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. Pracował jako leśnik w Piwnicznej. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. był zwiadowcą. Po powrocie do Piwnicznej ukrywał się u Piotra Moskala. Rozpoznał przejścia przez „zieloną granicę” i od 1939 r. przerzucał ludzi na Węgry. Używał pseudonimu „Sprytny” 2 marca 1944 r. został aresztowany przez Grenzschutz. Był bity w czasie śledztwa. Zbiegł z więzienia (raczej został zwolniony na polecenie Heinricha Hamanna po złożeniu za pośrednictwem Władysławy Jeleń okupu).  Przeniósł swój punkt kontaktowy z Kosarzysk do Rytra. Uczestniczył w budowie schronu nad Fiedrówkami.Od marca 1944 r. należał do oddziału partyzanckiego Sawielija Leśnikowskiego „Leonid” (wg innych źródeł dopiero w sierpniu 1944 r. został przewodnikiem oddziału). W sierpniu 1944 r. w czasie akcji na most w Lubowce stracił zmiażdżoną elementami wysadzonego mostu nogę. W grudniu 1944 r. wrócił do Piwnicznej.

Cyganik Henryk, Odcienie bieli, „Gazeta Krakowska” z  dn 19 grudnia 1986, s.3; Okęcki Stanisław, Udział Polaków w słowackim powstaniu narodowym 1944 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974 nr 4 s. 178; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 238;