Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LUTECKI Władysław.

Należał do Szarych Szeregów. Na początku 1940 r. komenda Chorągwi Krakowskiej podporządkowała mu rejon Rzeszów, Przemyśl, Nisko, Stalowa Wola. Został aresztowany na początku maja 1941 r. w Rzeszowie. Był więziony na Zamku w Rzeszowie. 26 czerwca 1941 r. przewieziono go do więzienia Montelupich w Krakowie. 12 sierpnia 1941 r. samochodem został wywieziony do KL Auschwitz.

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 246; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 145, 190, 191;