Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LEGOWICZ Władysław

LEGOWICZ Władysław Czuwaj (? 1967)        
Był I majstrem i pirotechnikiem Montowni nr 1 zorganizowanej w warsztacie produkcyjno-naprawczym Biura Technicznego Oros przy ul. Świętokrzyskiej 8 (Röntgenstrasse) w Krakowie1, a także głównym technologiem produkcji broni w Okręgu Krakowskim Armii Krajowej Ubezpieczalnia2. Został aresztowany 30 kwietnia 1944 r. we własnym domu3. Osadzono go w KL Auschwitz4. Był więźniem pięciu obozów koncentracyjnych5. Po wojnie pracował w Krakowskim Zarządzie Aptek6.        
Zmarł 19 lutego 1967 r7.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami8.        
Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81; Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 114; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 145, 184; Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;


1 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;

2 Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 114;

3 Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 145;

4 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

5 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;

6 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;

7 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;

8 Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1992 nr 10 s. 24;