Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LIBEREK Jan

Liberek Jan, urodzony 15 czerwca 1924 r., syn Franciszka, 20 sierpnia 1944 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. w stopniu kapitana był zastępcą dyżurnego grupy dyżurnych KMMO Kraków. Odznaczony: Krzyżem Walecznych (08.09.1961), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.06.1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (31.07.1954), Srebrnym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (27.10.1947), Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (07.01.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (04.07.1964).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;