Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LINNIK Igor.           
20 września 1944 r. został zrzucony na Halę Śmietanową do oddziału sowieckiej partyzantki „Walka”
[1]. Był minerem[2]. W październiku 1944 r. brał udział w rajdzie po liniach kolejowych[3]. 1 października 1944 r. osłaniał kolejówkę w rejonie Przytkowic[4]. Brał udział 2 października 1944 r. w zniszczeniu fabryki azotowej w Kwaczale[5].
Filar Alfons, Za pasem broń. (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu), Warszawa 1989, s. 206; Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 125, 185, 186; Prokopiuk Nokołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 211;[1]Filar Alfons, Za pasem broń. (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu), Warszawa 1989, s. 206;

[2]Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 125;

[3]Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 185;

[4]Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 186;

[5]Prokopiuk Nokołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 211;