Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LUDKIEWICZ Adam Julian.       
Urodzony 11 lipca 1885 r. w Kauklach, powiat poniewieski na Litwie. Syn Feliksa (ziemianina) i Antoniny z d. Bukowskiej. Miał braci Zdzisława I Seweryna. W 1903 r. ukończył szkołę realną w Lipawie. Od 1903 r. studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Doraźnie pracował i dawał korepetycje. W 1914 r. został inżynierem metalurgiem. Podjął pracę
w Zakładach Putiłowskich
w Petersburgu jako pomocnik szefa stalowni. W 1920 r. przyjechał do Polski. Podjął pracę inspektora hutniczego Urzedu Górniczego w Dąbrowie Górniczej. W latach 1920 - 1931 był nauczycielem i kierownikiem wydziału hutniczego Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. W 1922 r. został zatrudniony jako adiunkt w Akademii Górniczej. W 1931 r. awansował na stanowisko docenta metalurgii ogólnej i metalurgii żelaza. Opracował dla Huty Pokój zagadnienie wpływu udziału surówki na wskaźniki i parametry wytopowe (opracowanie nadal aktualne i stosowane przy planowaniu stalowni). W 1932 r. został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w dawnych koszarach przy ul. Mazowieckiej. Został przeniesiony do więzienia we Wrocławiu. Osadzono go w KL Sachsenhausen. 8 lutego 1940 r. zwolniono go z obozu i odesłano do Krakowa. Był współzałożycielem Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie stanowiącej jawną emanację tajnej Akademii Górniczej. W 1945 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego metalurgii stali na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. W 1945 r. opracował materiał o stanie polskiego hutnictwa przedstawiony na konferencji pokojowej w Poczdamie. Jednocześnie od 1945 do 1947 r. był prodziekanem Wydziału Metalurgii. Brał udział w projektowaniu procesów metalurgicznych w budowanej Hucie im. Lenina w Krakowie. W 1953 r. (?) obronił pracę doktorską.        
Zmarł 8 lipca 1958 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu odrodzenia Polski, Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Dziesięciolecia odzyskanej Niepodległości.  
Był żonaty z Heleną Budkowską, małżeństwo było bezdzietne.    
Bolewski A., Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8; Brzozowski Stanisław M., Adam Julian Ludkiewicz, Polski Słownik Biograficzny, tom XVIII, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adam-julian-ludkiewicz [dostęp 22 sierpnia 2018]; https://historia.agh.edu.pl/wiki/Adam_Julian_Piotr_Ludkiewicz [dostęp 22 sierpnia 2018 r.]; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 271; Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949), Oprac. J. Sulima-Samujłło, Kraków 1979, s. 105-106; Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr inż. Adam Ludkiewicz (1885-1958), Zeszyty Naukowe AGH ; Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 3, s. 3-6; Olszak F., Prof. dr inż. Adam Ludkiewicz. Hutnik 1958, nr 11/12, s. 431-432; Osika Z., Wspomnienia pośmiertne : Profesor Adam Ludkiewicz (1885-1958). Zeszyty Naukowe'' AGH Metalurgia i Odlewnictwo 1959, z. 3, s. 3-6; Słownik biograficzny techników polskich. Z. 4/5. Red. Tadeusz Skarzyński, Warszawa 1994, s. 81-83; Tomczyk M., 75. rocznica „Sonderaktion Krakau”, Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9; Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej, oprac. K. Pikoń, Gliwice 2004, s. 204; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 405; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997, Kraków 1997, s. 40-41; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012, Kraków 2012, s. 83-84; Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicza, Kraków 1989, s. 290-291; Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, oprac. J. Sulima-Samujłło, Kraków 1970, s. 624; Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964), red. M. Odlanicki-Poczobutt, Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; 1965, nr 41, z. spec. 4, s. 130-133;