Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LUPA Jan

LUPA Jan.        
Był więźniem KL Auschwitz nr 631.


1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;