Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MÜLLER.

Adwokat z zawodu. W 1941 r. był szefem Wydziału Wywiadu Okręgu Związku Walki Zbrojnej Kraków.

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 198, s. 54;