Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIŁKOWSKI Adam.

Policyjne nazwisko majora Aleksandra Wojciecha Mikuły