Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MICHALSKI Stefan

Policyjne nazwisko majora Stefana Sikorskiego.