Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MISZTAL Jan.

Syn Jana i Marii. Miał brata Michała „Ryś” i siostrę Zofię „Kalina” – żołnierzy Armii Krajowej. Mieszkał w Sułkowicach. Był żołnierzem Armii Krajowej Używał pseudonimu „Biały”. W jego rodzinnym domu mieszkał (ukrywał się) poruznik Józef Gargasz "Grot".

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 39;