Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MRÓZ Sławomir.

W czasie okupacji niemieckiej prowadził na ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu kiosk gazetowy. U niego był punkt kolportażu prasy konspiracyjnej. Gazetki dowoził mu Andrzej Michał Korsak „Aczek”.

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 220;