Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MATUSIAK

MATUSIAK (MATUSZCZYK1) Stanisław Osa, Tajny, Twardy (? - ?) oficer Armii Krajowej.        
W stopniu porucznika był oficerem wywiadu krakowskiego Kedywu2. W stopniu kapitana3 był szefem wywiadu Kedywu Okręgu Armii Krajowej Kraków4.        
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 387, 396;


1 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152;

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152;

3 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 387;

4 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 396;