Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NITZSCHKE Klemens.


Mieszkał na Dębnikach przy ul. Zielnej 20a (po wojnie budynek wyburzono obecnie ul. Monte Cassino). Miał młodszego brata Konrada (harcerza Szarych Szeregów i żołnierza Armii Krajowej „Konar”). Jeszcze przed zaprzysiężeniem wykorzystywał jako łącznika w konspiracji. Był podchorążym Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Szach”. 31 grudnia 1944 r. został aresztowany przez Niemców. Po wkroczeniu Sowietów zwolniono go.
Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. do druku Zbigniew Labe), „Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK”, 1999 nr 29, s. 60, 62, 87;