Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NOWACKI. 

Dowódca grupy konspiracyjnej (być może tożsamy z NN „Nowackim” oficerem broni Pododcinka „C” Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej). Został zadenuncjowany przez Tadeusza Bartyzela.      
Archiwum Narodowe w Krakowie, IT-2265, Dziennik czynności i spraw, s, 9;