Z Małopolska w II Wojnie Światowej


NOWAK Marian.

Przed wojną był znanym wioślarzem. W stopniu porucznika dowodził oddziałem Batalionów Chłopskich w Obwodzie Miechów (część źródeł podaje, że był tylko zastępcą dowódcy – Piotra Pawliny „Piotr”). Używał pseudonimu „Piotr”. 10 czerwca 1944 r. dowodził rozbiciem więzienia w Pińczowie i uwolnieniem 281 ludzi (inne źródła podają, że akcja miała miejsce w lipcu 1944 r. i uwolniono 400 więźniów; źródła podają także informację, że dowódcą akcji był Piotr Pawlina „Piotr”). 6 lipca 1944 r. jego oddział walczył z Niemcami pod Łęcinami. Inne źródła podają, że we współpracy z oddziałem Armii Ludowej Zygmunta Bieszczanina „Adam” (który dowodził całością sił) walczył tego dnia z niemiecką ekspedycją karną w Życinach i to on był dowódcą całości polskich sił.

Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978 nr 4, s. 179; Bieszczanin Zygmunt, Dni walki, Warszawa 1965, s. 49; Bieszczanin Zygmunt, Ze wspomnień dowódcy oddziału partyzanckiego GL i AL w krakowskiem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963 nr 3/4, s. 453; JZ, Pamiętne daty, Za Wolność i Lud 1986 nr 31, s. 12; JZ, Pamiętne daty, Za Wolność i Lud 1986 nr 35, s. 12; Maciążek Jan, Współdziałanie partyzantów polskich z wojskami radzieckimi w walce o zdobycie przyczółków, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964 nr 1, s. 271, 282, 283; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 158, 216, 219; Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 304;