Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NOWAK Stanisław.

Urodzony 1 stycznia 1901 r. w Przybysławicach. Uczył się przez rok w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie. Został powołany do służby wojskowej w 17 pułku ułanów w Lesznie. Służbę ukończył w stopniu kaprala podchorążego w 1923 r. Prowadzól gospodarstwo rolne. W latach 1930-1938 wybierano go na stanowisko wójta gminy Szreniawa. W 1938 r. został odwołany ze stanowiska przez starostę miechowskiego. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej i Kasy Stefczyka. Od października 1939 r. przewodniczył powiatowej trójce politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. Używał pseudonimu „Klin”. Współorganizował partyzancki batalion imienia Stefana Okrzei. Zagrożony aresztowaniem w 1943 r. zaczął się ukrywać. Wiosną 1944 r. w jego mieszkaniu w Przybysławicach odbyło się posiedzenie powiatowego kierownictwa Stronnictwa Ludowego i Batalionów Chłopskich (jednym z uczestników był Franciszek Książek „Wawel”). Po 1945 r. był radnym Gminnej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej w Miechowie. Został wiceprezesem Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska i prezesem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Miechowie.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 41; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 175;