Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NARKOWSKI Paweł

NARKOWSKI Paweł właściwie ARCZYŃSKI Ferdynand Marek Jan