Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NIEMCZYCKI Jerzy Marian

NIEMCZYCKI Jerzy Marian Janczar, (1920 - ?) - oficer Armii Krajowej.        
Urodzony 17 sierpnia 1920 w Działoszycach1. W czerwcu 1940 r. był żołnierzem 2. Dywizji Strzelców Pieszych we Francji2. Po upadku Francji przedostał się do Anglii3. Służył w 1. Brygadzie Strzelców4. W Wielkiej Brytanii ukończył Szkołę Podchorążych i został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty5. Został przeszkolony w dywersji6. 4 sierpnia 1943 r, zaprzysiężono go na rotę Armii Krajowej7. Został zrzucony 14 kwietnia 1944 r. na Placówkę Kura I 17 km na północny wschód od Krakowa w Puszczy Niepołomickiej8. Przydzielono go do Kedywu Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej9. 8 maja 1944 r. w czasie walki w Łęgu wpadł w panikę - leżał na podłodze z coltem w jednej i ampułką cyjanku w drugiej ręce powtarzając Panie ... Panie10. Przebił się z okrążenia w Łęgu11. Przez Płaszów został przerzucony do partyzantki12. Z Branic odebrany przez A. Kowalskiego i przerzucony w rzeszowskie13. W Kedywie był instruktorem dywersji14. Od 1948 r. przebywał na emigracji15. W 1985 r. zamieszkał w USA16.        
Odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych17.        
Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 142, 144; Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 165, 372;


1 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

2 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

3 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

4 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

5 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

6 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

7 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 165

9 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

10 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 142;

11 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 144;

12 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 144;

13 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 144;

14 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

15 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

16 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372

17 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 372