Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NISZCZYMIENKO Adam

NISZCZYMIENKO Adam Leonid.        
Urodzony 27 marca 1918 r. w Krasnowce1. Syn Jewsieja2. W 1937 r. ukończył szkołę nauczycielską w Mozyrzu3. W 1939 r. został absolwentem Instytutu Nauczycielskiego w Mohylowie4. Odbył przed wojną zasadniczą służbę wojskową5. W latach 1941-1942 walczył w partyzantce na Białorusi6. Od marca 1942 r. do grudnia 1943 r. dowodził grupą wywiadowczą na Ukrainie7. Dowodził grupą zrzuconą 24 kwietnia 1944 r. w rejonie Izdebnika8. Podlegał 1. Frontowi Ukraińskiemu9. Działał w lasach śliwnickich w gminie Dubiecko10. Od kwietnia do lipca 1944 r. działał w rejonie Przeworska i Przemyśla11. Miał stopień lejtnanta12. 30 maja 1944 r. jego oddział stoczył potyczkę w rejonie Jaworzynki z oddziałem Armii Krajowej biorącym ich za Ukraińców13. W czerwcu 1944 r. jego oddział wziął do niewoli oberleutnanta, inżyniera kierującego budową umocnień na linii Sanu14. Współpracował ze S. Smykiem i NN Jarym 15. Od sierpnia 1944 do maja 1945 r. dowodził grupą wywiadowczą w Czechach16. Został zdemobilizowany w stopniu kapitana17. Pracował po wojnie w administracji gospodarczej we Lwowie18. Od 1950 r. był członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego19.        
Odznaczony Orderem Lenina, Orderem Czerwonego Sztandaru i czechosłowackim Krzyżem Wojennym20.        
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184, 185, 186, 187; Przybysz Kazimierz,Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 214;


1 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

2 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

3 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

4 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

5 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

6 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

7 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

8 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 185;

9 Przybysz Kazimierz,Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 214;

10 Przybysz Kazimierz,Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 214;

11 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

12 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

13 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 186;

14 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 187;

15 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 187;

16 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

17 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

18 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

19 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

20 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;