Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NITKA W

NITKA W.        
Był podporucznikiem Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Wypożyczył 7 listopada 1974 r. teczkę personalną Stanisława Dąbrowy-Kostki. Zwrócił ją 20 grudnia 1974 r1.


1 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 13, Karta udostępniania akt, 7 listopada 1974 r.;