Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NOCUŃ Domicela

Nocuń Domicela, - członek Batalionów Chłopskich, członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Od kwietnia 1943 r. należała do Batalionów Chłopskich. Przeszła do Armii Ludowej. 15 lutego 1945 r. wstąpiła do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta była referentką w Wydziale Paszportowym Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczona dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi (7.7.1949 i 3.3.1955), Krzyżem Partyzanckim (17.7.1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (3.3.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961). W 1968 r. wystąpiono o Złoty Krzyż Zasługi.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;