Z Małopolska w II Wojnie Światowej

NOGAL Ryszard

NOGAL Ryszard patrz Boryczka Adam.