Z Małopolska w II Wojnie Światowej

 Małopolska w II wojnie światowej
to projekt realizowany przez wydawnictwo
BARBARA HUP Barbara Gąsiorowska
we współpracy z niezależnymi historykami i pasjonatami historii najnowszej


Projekt stanowi internetowe rozwinięcie "Kroniki okupowanego Krakowa" autorstwa Tadeusza Wrońskiego i "Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939-1956". Jego użytkownikiem może zostać każdy internauta, gdyż nasze działania są skierowane właśnie do tej grupy osób. Prezentowane materiały mają jednak różny status prawny. Większość z nich jest ogólnodostępna, pochodzi ze źródeł archiwalnych oraz wcześniejszych publikacji, z tego tytułu nie jest specjalnie prawnie chroniona. Oczekujemy jednak od odwiedzających, aby w wypadku dalszego ich wykorzystywania zachowali dobry obyczaj i podawali adres naszej strony internetowej jako źródło informacji.

Część materiałów, głównie artykułów problemowych i not biograficznych, ma swoich autorów, którzy zachowują pełnię praw autorskich do publikowanych treści. Artykuły problemowe sygnowane są nazwiskami ich autorów. Noty biograficzne nie będą podpisywane, ponieważ zapraszamy wszystkich do ich uzupełniania, co w efekcie mogłoby doprowadzić do sztucznego wydłużania listy podpisanych.

Teksty problemowe i zawartość not biograficznych będą zatwierdzane do publikacji przez zespół redakcyjny kierowany przez Wojciecha Kuczę. Nazwiska autorów wraz z minimalną informacją o ich miejscu pracy i dorobku naukowym będą dostępne na stronie redakcyjnej, tam też zamieszczamy informację o możliwości dołączenia do tego grona. Nazwiska osób przysyłających krótkie informacje faktograficzne lub biograficzne będą zamieszczone na stronie redakcyjnej w kolejności alfabetycznej, bez żadnych dodatkowych informacji. Na tej stronie również zamieszczamy informację o możliwości dołączenia do grona naszych współpracowników.

W części ikonograficznej prezentujemy cztery zasadnicze grupy materiałów:

- fotografie i dokumenty z zasobu internetu, o niewielkich rozmiarach i niskiej rozdzielczości, z podaniem linku do strony pochodzenia.
- fotografie pochodzące z różnego rodzaju wcześniejszych publikacji, które w opisie zdjęcia zostaną przywołane, o niewielkich rozmiarach i niskiej rozdzielczości. Istnieje możliwość zlecenia nam ich zeskanowania do rozmiaru 90x120 mm (w przypadku zdjęć portretowych) lub 180x240 mm (w przypadku fotografii sytuacyjnych) z rozdzielczością 1200 dpi i zapisania w formacie JPG. Ich dalsze powielanie i wykorzystywanie jest chronione prawem autorskim.
- fotografie pochodzące z archiwum BARBARA HUP, o niewielkich rozmiarach i niskiej rozdzielczości. Istnieje możliwość zlecenia nam ich zeskanowania do rozmiaru 90x120 mm (w przypadku zdjęć portretowych) lub 180x240 mm (w przypadku fotografii sytuacyjnych) z rozdzielczością 1200 dpi i zapisania w formacie JPG. Ich dalsze powielanie i wykorzystywanie jest chronione prawem autorskim, istnieje jednak możliwość udostępnienia licencji na ich wykorzystywanie.
- kopie dokumentów i relacji pochodzących z archiwum BARBARA HUP. Ich merytoryczna zawartość jest ogólnodostępna, natomiast dalsze powielanie i wykorzystywanie jest chronione prawem autorskim, istnieje jednak możliwość udostępnienia licencji na ich wykorzystywanie.

Zapraszamy do współpracy zawodowych historyków i pasjonatów tematu. Prosimy o wsparcie projektu poprzez nadsyłanie tekstów autorskich, zdjęć, a w miarę możności wsparcie finansowe projektu poprzez wykup abonamentu na korzystanie ze strony na zasadzie shareware. Nasz numer konta: 50102055581111134770000031.