Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PÓŁGROSZEK Józef.

Pochodził z Bochni. Był komendantem Okręgu Kraków Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Używał pseudonimu „Józek”. Brał udział w spaleniu tartaku w Bochni. w pierwszej połowie 1944 r. został aresztowany przez Rudolfa Fritza Körnera w chwili opuszczania sklepu „Farbola” przy ul. Długiej z granatami. W czasie śledztwa był konfrontowany z Heleną Pająk „Baśka”. Nakłaniał ją do przyznania się do działalności konspiracyjnej. Był komendantem celi w więzieniu Montelupich. W lipcu 1944 r. wywieziono go do KL Gross Rosen. W sierpniu 1944 r. został przeniesiony z KL Gross Rosen do KL Fünfteichen.

Zginął w czasie ewakuacji KL Fünfteichen.

Był żonaty.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 66, 91; Fedorowicz Tadeusz, Cena wolności, Kraków 1975, s. 151, 246, 262; Jankowski Stanisław Maria, Czarny nadaje o trzeciej, Warszawa 1979, s. 107; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 156;