Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PÓŁCHŁOPEK Stefan

ŁCHŁOPEK Stefan Magister        
Urodzony w 1916 r. Ukończył studia prawnicze. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany. Osadzono go w KL Birkenau. Został przeniesiony do KL Sachsenhausen, a później do KL Buchenwald. Po wojnie był organizatorem i pierwszym dyrektorem Funduszu Wczasów Pracowniczych w Krynicy. W 1952 r. został szefem Kultury Uzdrowiska. W latach 1956-1963 był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy. Od 1958 r. budował osiedla mieszkaniowe. Od 1967 r. organizował Festiwal im. Jana Kiepury. Był sekretarzem Społecznego Komitetu Rozwoju Krynicy i członkiem Zarządu Krynickiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Należał do Związku Inwalidów Wojennych.        
Zmarł 27 lipca 2011 w Krakowie, został pochowany na Starym Cmentarzu w Krynicy.        
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, był Honorowym Obywatelem Krynicy-Zdroju.        
Był żonaty, miał córkę i syna.        
Nekrolog Stefana Półchłopka, Gazeta Wyborcza z 29 lipca 2011 r., s. 7;