Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAŃKOW Michał (Anton?).

Był ukraińskim nacjonalistą. Brał udział w zamordowaniu 25 lipca 1934 r. austriackiego kanclerza Engelberta Dollfussa. Należał do 89. SS-Standarte. Od 1939 r. mieszkał przy ul. Długiej 23 lub 28 w Krakowie. Pracował w Arbeitsamcie. W 1940 r. upozorował akcję przerzutu na Węgry 30 oficerów Wojska Polskiego. W rzeczywistości wydał ich w ręce Gestapo.

12 października 1943 r. został zlikwidowany na ul. Długiej przez cichociemnych poruczników krakowskigo Kedywu Ryszarda Nuszkiewicza „Powolny” i Henryka Tadeusza Władysława Januszkiewicza „Spokojny”.

Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 147; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Kraków 1984, s. 28, 29;