Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PASEK Władysław Franciszek. Urodzony 7 marca 1906 r. w Jarosławiu. Syn Michała (kolejarza) i Katarzyny z d. Hartleb. W 1927 r. zdał maturę w gimnazjum klasycznym w Jarosławiu. 12 lipca 1927 r. został powołany do służby wojskowej w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim. 20 września 1928 r. przeniesiono go do rezerwy. Jesienią 1928 r. podjął studia prawnicze w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przerwał je ze względów ekonomicznych i 1 lipca 1929 r. podjął pracę jako kandydat kolejowy na stacji Radymno. 18 maja 1930 r. złożył przyrzeczenie, a 27 marca 1935 r. przysięgę służbową. Przeszedł szkolenie telegraficzne. Na stopień podporucznika w korpusie oficerów rezerwy piechoty został mianowany ze starszeństwem z 1 stycznia 1932 r. Był zawiadowcą ruchu na stacji kolejowej Przeworsk. Należał do Związku Oficerów Rezerwy. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Łańcucie z przydziałem do Oficerskiej Kadry Okręgowej nr X w Przemyślu. 14 marca 1939 r. przeniesiono go do Straży Kolei Państwowych. W czasie okupacji niemieckiej był pierwszym z kolei komendantem Placówki ZWZ-AK Przeworsk-miasto. Brał udział w akcjach dywersyjnych, m.in. w próbie zniszczenia mostu kolejowego na Mleczce. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej zakopał (w do dziś nieznanym miejscu) wraz z por. Władysławem Zmorą „Marynowski” archiwum Placówki Nowosielce. Po wojnie, w związku z przynależnością do AK, nie mógł znaleźć pracy w swoim regionie. Wyjechał na Śląsk. Zamieszkał w Bytomiu. Nie wrócił do pracy na kolei. W 1960 r. ukończył Zaoczne Technikum Przemysłu Mięsnego w Łodzi, na wydziale technologii przetwórstwa mięsnego. Pracował jako główny technolog żywności w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu. Przeszedł na emeryturę w kwietniu 1972 r. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę. Zmarł 6 grudnia 1978 r. w Bytomiu na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu komunalnym Krzyż w Tarnowie. Od 17 lipca 1933 r. był żonaty z Franciszką Joanną Habas (urodzoną 26 października 1907 r., nauczycielką w szkole w Nowosielcach pod Przeworskiem, od 5 września 1943 r. ukrywającą się w Tarnowie), miał córkę Alicję (urodzoną 19 grudnia 1938 r., zamężną Nowak, magistra inżyniera budownictwa wodnego). Rocznik oficerski rezerw 1934, Warszawa 2003, s. 78, 1032; Relacje Józefa Krupy, Alicji Nowak; dokumenty w posiadaniu rodziny;