Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PASZEK Franciszek (Józef?).

W 1941 r. jego oddział Związku Walki Zbrojnej działał na terenie powiatu Grybów. Używał pseudonimów „Kmicic” i „Świerk”. W stopniu porucznika był dowódcą 9. kompanii III batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej. 9 marca 1944 r. spotkał się w domu Mogilskiego w Stróży z przedstawicielami Batalionów Chłopskich. W czasie spotkania dom został otoczony przez niemiecką policję. W czasie ucieczki został dwukrotnie ranny. Zdołał uciec. W czasie powstania słowackiego współpracował z działami Batalionów Chłopskich „Sablik” i „Zawierucha”. Jego oddział w rejonie Magury przeprowadzał siłą u Łemków rekwizycje żywności. Nocą 25/26 września 1944 r. wycofał się z rejonu Magury pod ostrzałem artylerii.

Odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy (nr 13487).

Cichoszewska Wanda, Zaremba Henryk, Wspomnienia o więźniu numer 3551, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 32 s. 10; Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972, s. 97, 98, 309, 310, 314; Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 179; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, „Informator Światowego Związku Żołnierzy AK” 1995 s.19; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 85;