Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PATKANIOWSKI.

Współorganizował konspiracyjny Wydział Prawa i Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. U niego mieszkała przez pewien czas Zofia Kupiec „Teresa”.

Bąk Józef, Człowiek uwikłany w historię, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10 s. 110;