Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAWLIK.     
W stopniu majora dowodził sowieckim oddziałem partyzanckim. Do jego oddziału Władysław Tkaczuk przekazał dwóch ukrywanych zbiegłych z niemieckiej niewoli jeńców-lekarzy.