Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PETERS Kurt.        
Urodzony w Stendal. Był dyrektorem elektrowni w okupowanym przez Niemców Kamieńcu. Przed wkroczeniem Armii Czerwonej nie dopuścił do wysadzenia elektrowni. Był antyfaszystą. Zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej. 6 sierpnia 1944 r. został zrzucony w rejonie m. Grabie wraz z grupą „Awangarda”. Używał pseudonimu „Willy”. 24 sierpnia 1944 r. wyszedł z okrążenie w rejonie m. Dubie na północ. Dołączył do sowieckiego oddziału desantowego „Szturm”. W sierpniu 1944 r. został zatrzymany przez oddział 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W bliżej nieokreślonych okolicznościach dostał się w ręce niemieckiej policji.     
Powiesili go Niemcy.
Michta Norbert, Kiedy zbliżała się wolność. cz.5, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 36, s. 8; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 205;