Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIETRZYKOWSKI J.

Był lekarzem. Opiekował się żydowskim dzieckiem. Został aresztowany i wyznaczony przez Heinricha Hamanna do stracenia.