Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIOTROWSKA

Policyjne nazwisko Marii Krzeczunowicz "Roma"