Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PLUTA Waleria.

Mieszkała w Karwinie. Była członkiem Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie Miechów. Używała pseudonimu „Topola”. Należała do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Stanisława Tekielskiego „Wisiara”.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 61;


Prawdopodobnie tożsama z PLUTA Walerian.