Z Małopolska w II Wojnie Światowej

„POBUCH” NN.     
Pochodził z Sułkowic. Dowódca oddziału partyzanckiego Armii Krajowej działającego na Podhalu i współpracującego z sowiecką grupą desantową „Wisła”. Właściwie Zygmunt Kamiński „Pobóg”.         
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 210; Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 126;