Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PONICKI Franciszek. 

22 lipca 1942 r. w jego mieszkaniu przy ul. Madalińskiego 7 na krakowskich Dębnikach odbyła się odprawa prowadzona przez komendanta Okręgu Kraków Armii Krajowej pułkownika dyplomowanego Zygmunta Miłkowskiego "Wrzos". Używał pseudonimów „Anni” i „Szymon”. „Zasypał” fabrykę granatów w Podgórzu, do której dostarczał ze swojej hurtowni „Farbola” przy ul. Długiej 22 chloranu potasu. Jego sklep często odwiedzał kapelan Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej generał Józef Zator-Przytocki "Czeremosz".  Na niego padły podejrzenia, że przez wiele miesięcy rozpracowywał pułkownika Józefa Spychalskiego, i ostatecznie go zadenuncjował. Po wojnie wytoczono mu nawet z tego tytułu proces, na którym broniła go zarówno Eleonora Spychalska jak i część oficerów Komendy Okręgu. Ostatecznie proces zakończył się jego uniewinnieniem.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 117; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 158; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 91;