Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POPEK Edward.

Syn NN kolejarza i Anieli. Miał brata Tadeusza. Należał do kierownictwa Konfederacji Tatrzańskiej. Został aresztowany i osadzony w siedzibie zakopiańskiego gestapo willi „Palace”. Wywieziono go do KL Auschwitz.

Zginął w KL Auschwitz w 1942 r.

Filar Alfons, Leyko Michał, Palace - katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 249; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 327; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 77;