Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POPKOWA Aniela.

Przed wojną mieszkała w Bochni. W czasie okupacji niemieckiej została wysiedlona do Waksmundu. Przeniosła się do Nowego Targu. Należała do Konfederacji Tatrzańskiej, pełniła pomocnicze funkcje przy kierownictwie organizacji. Została aresztowana 31 stycznia 1942 r. wraz z synem Tadeuszem. Jej nazwisko znajdowało się na liście Konfederatów dostarczonej Gestapo przez konfidenta. Była więziona w siedzibie zakopiańskiego gestapo w willi „Palace”. Wywieziono ją do więzienia w Tarnowie, a stamtąd 26 kwietnia 1942 r. do KL Auschwitz, gdzie została oznaczona numerem 6867.

Zmarła w KL Auschwitz.

Miała synów Tadeusza i Edwarda.

Apostoł-Staniszewska Jadwiga, Echa okupacyjnych lat, Warszawa 1970, s. 210; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 327;