Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POPOWICZ Zbigniew.

Był komendantem Obwodu Gorlice Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimów „Watra” i „Wiatr”. Współredagował „Zarzewie”. W stopniu podchorążego dowodził oddziałem Batalionów Chłopskich „Zawierucha". W ramach umowy scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową zawartej 1 kwietnia 1944 r. miał objąć funkcję zastępcy komendanta Obwodu Gorlice Armii Krajowej. Przekazał do oddziału Sawielija Leśnikowskiego pluton byłych jeńców sowieckich. Jego oddział walczył 20 września 1944 r. w rejonie Magury Małastowskiej, a następnie 28 września 1944 r. w rejonie Kwiatonowic. Przeszedł z oddziałem na Słowację. Po wojnie mieszkał we Wrocławiu przy ul. Opolskiej.

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, AIPN Kr 07/130 t. 1. Akta Tadeusza Seweryna, k. 44, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej kryptonim „Swój” dotyczącej Seweryna Tadeusza; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 172; Okęcki Stanisław, Francuzi w polskim ruchu oporu w latach 1939 – 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 4 s. 196; Okęcki Stanisław, Udział Polaków w słowackim powstaniu narodowym 1944 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974 nr 4 s. 165; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 228; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 3, Warszawa 1986, s. 141; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 223;