Z Małopolska w II Wojnie Światowej


PRONOBIS Jan.

Miał braci Tadeusza i Władysława. Był działaczem Dzielnicy „Kula” w Okręgu Miechów Polskiej Partii Robotniczej. 23 stycznia 1943 r. w jego domu w Przełaju przebywali Stanisław Lęgas „Józek”, Bolesław Skucha i Franciszek Szwaja „Siekierka”. Zostali tam wszyscy aresztowani przez funkcjonariuszy policji granatowej. Prowadzeni na posterunek policji w Żarnowcu rozbroili policjantów i przeszli do oddziału partyzanckiego „Mnich” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej.

Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 92, 101;