Z Małopolska w II Wojnie Światowej


PRUS Barbara.

Była żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Używała pseudonimu „Barbara”. Została aresztowana 13 lipca 1941 r. (prawdopodobnie wraz z córką) przez Egona Christiansena i Johanna Woznego. Została uderzona w twarz przez komendanta więzienia Montelupich  SS-Untersturmführera Paula Martina za rzekomą próbę ucieczki jej męża (część źródeł podaje, że rzeczywiście zbiegł on z więzienia ale został ponownie aresztowany). W czasie śledztwa była na Montelupich torturowana i konfrontowana z mężem. Wywieziono ją do obozu koncentracyjnego.

Była zamężna z Józefem (był zastępcą szefa przerzutów granicznych Związku Walki Zbrojnej, używał pseudonimu „Adolf”), mieli córkę Krystynę (urodzoną ok. 1929 r.).

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 185; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, „Kierunki” 1970 nr 46, s. 10; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 183, 270; Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. 34;